изтеглен файлПреливникът е структура, използвана , за да контролира освобождаването на потоците вода идващи от реки или приливи. Преливниците предпазват от наводняване и разрушаване на язовирните стени. Съоражението от снимката се намира в Джермук, Армения.