Замръзнали преди 400 г. растения се съживиха отново.

замръзнали растения - снимкаЗамръзнали преди 400 години растения се съживиха и започнаха да се развиват отново.
Това изумително откритие е направено от учени, които са наблюдавали ледника на име Тиърдроп в северна Канада. В този район бързо отстъпващите ледове разкриват терен от около 3-4 метра годишно, който е бил замръзнал в продължение на много години.

Учените открили зелена растителност под ледника. В последствие се оказало, че тези растения са Бриофити – това са по-особен вид растения, които не притежават проводяща тъкан, характерна за по-голяма част от растителните видове.

Под ледовете в този проучван район, се откриват видове, които са напълно непознати до сега.