Томас Джеферсън е президент на САЩ от 1801 г. до 1809 г. Той е президентът, написал Декларацията за независимостта. Именно в нея той заклеймява британската политика, като заявява, че Великобритания нарушава човешките права на живот и свобода чрез робството.

Томас Джеферсън
Томас Джеферсън

Но точно тази Декларация влиза в противоречие с факта, че самият президент е имал 187 души роби, някои от тях – наследени след като съпругата му починала.

Една от неговите робини е Сали Хемингс – чернокожата жена, за която се твърди, че не просто е била негова любовница, но и майка на децата му.
Томас Джеферсън е бил женен. Но съпругата му умира, когато той е на 39 год. След нея не се жени повторно. Но робинята му – Сали Хемингс – го придружава в многобройните му пътувания. Много историци вярват, че той е имал връзка с нея, продължила до смъртта му. Вярват още, че Джеферсън е баща на децата ѝ.

Обвиненията в бащинство се появяват през 1802 г. от журналиста Джеймс Календар. Именно той насочва вниманието на обществото към този въпрос.
В резултат на обвиненията му Елиът Флетчър, директор на New Glasgow Academy, посещава президента, а след това пише в своя дневник: „Че той съжителства с нея и има няколко деца от нея е свещена истина – и най-лошото е, че той пази децата в робство“.

В годините след неговото управление, та чак до нашето съвремие, въпросът за бащинството често е дискутиран. Твърдението, че Джеферсън е баща на децата на Сали Хемингс, е оспорвано, след това отново е подкрепяно. И отново оспорвано…

През 1873 г. въпросът е подновен. Голямо внимание обществото обръща на интервюто с Мадисън Хемингс, който твърди, че Джеферсън е бил негов баща. Тогава Мадисън е на 68 години. Според него, когато Сали Хемингс и Джеферсън все още били в Париж, тя забременяла. Франция е страна, в която нямало роби. Но Джеферсън обещал на Сали, че ще освободи децата й; че те няма да са роби. Ето защо и тя се върнала с него в САЩ.

В средата на 20 век въпросът отново се повдига. В началото на новото хилядолетие – също е дискутиран. Макар че сега технологиите са достатъчно напреднали, въпросът относно бащинството на президента все още остава нерешен.
ДНК изследване, направено през 1998 г. потвърждава, че в действителност има генетична връзка между децата и самия президент. Но дали той е в действителност бащата? Има предположения, че по-малкият брат на Томас Джеферсън също е потенциален баща.

Все още не е възможно да се даде точна информация относно това дали децата на президента всъщност са били негови роби. И обратното – дали някои от робите му всъщност не са му били деца.
Тъй като темата е широко обсъждана, фондация „Томас Джеферсън“, управляваща асоциация „Монтичело“ издава доклад през 2000 г. В свое независимо изследване тя заключава, че приема бащинството на президента.

През есента на 2001 г. National Genealogical Society публикува специален брой, посветен на темата. В няколко статии специалистите твърдят, че има поредица от доказателства, поддържащи твърдението, че Томас Джеферсън е баща на децата на Сали Хемингс.
От друга страна, Джон Уъркс, бивш президент на асоциация „Монтичело“, заявява, че ДНК тестовете показват, че всеки един мъж от семейство Джеферсън може да е баща на децата. Според него заключението, че именно президентът е баща, е било най-простото обяснение, което е и в съответсвие с историческите доказателства. Но ДНК изследването няма как да даде категоричен резултат, тъй като проба от президента не може да се вземе.

Ето и някои интересни факти за Томас Джеферсън и Сали Хемингс:
В малкото запазена кореспонденция между Сали Хемингс и Томас Джеферсън, липсва каквото и да е отличително отношение към нея.
Три от децата на Сали са със светла кожа и са живели като пълноправни членове на обществото като възрастни.
Според различни източници някои от децата на Сали са приличали много на Томас Джеферсън.
Томас Джеферсън освобождава всички деца на Сали, но не и самата нея.
Някои негови близки са вярвали, че той е баща на децата ѝ.
Естън Хемингс сменя името си на Естън Хемингс Джеферсън.

Въпреки всички изследвания, доказателства и предположения на историците, няма твърда позиция по този въпрос. Остава неясно каква точно е била връзката между Сали Хемингс и Томас Джеферсън. А дали ще може в бъдеще да бъде даден отговор на въпроса за бащинството – само времето ще покаже.