Стоп Моушън Живопис

 Стоп моушън живописа е нов стил в изобразителното изкуство, който съчетава компютърната анимация и реално рисуване върху сгради и пътища. Клипът в статията е...