Огромна пукнатина на повърхността на Слънцето

Пукнатината на повърхността на Слънцето нараства и то с много бързи темпове. Само за 3 дни е достигнала дължина от 800 000 км.
Учените твърдят, че тъмното петно, което се характеризира с по-ниска температура от тази на останалата част от Слънцето нараства изключително бързо и само за 3 дни пукнатината се е увеличила близо 3 пъти.  От земята, тази тъмна ивица изглежда като косъм. Това явление се наблюдава и се записва от няколко различни групи изследователи, които използват различни астрономически уреди. За пръв път пукнатината е забелязана в близост до слънчевите петна 1535, 1538 и 1540. Какво точно представлява тази тъмна ивица все още не е ясно. Някои от учените са на мнение, че това би могло да бъде натрупване на студен и плътен газ, който се наслагва на повърхността на нашата звезда поради магнитните полета. Огромното петно е по-тъмно, защото температурата му е по-ниска от температурата на Слънцето.
снимка на слънцето