известни фрази от филми

Най-запомнящите се фрази от филми

Оказва се, че повечето реплики, които са набрали популярност, са от филми. Разбира се, има и такива, казани от видни личности. В предишната ни...