Летният дъб

Най-старото дърво в България се намира в Старозагорска област, на 2 км. от село Гранит – летният дъб. Но то не е просто най-старото в България, то е и най-старото широколистно дърво в Европа.

Летният дъб
Летният дъб в с. Гранит

Посредством метода „свредела на Преслер“ е научно установено, че възрастта му е 1671 години. Дъбът е засаден през 345г. сл.Хр. Височината му е 23.40м., а обиколката му – 7.46м. За съжаление единствената жива останала част от него е един единствен клон, който и до момента дава жълъди. Останала част на дървото започнала да линее още през 1969г. Причината за изсъхването на дървото не е толкова във възрастта, или дори човешката дейност, колкото в липсата на подпочвени води. През последните години те стават все по-дълбоки, и макар да се твърди, че дължината на корените му е толкова, колкото и на самото дърво, те не могат да достигнат до подпочвените води.

От дълго време се полагат опити дъбът да бъде спасен, но до този момент безуспешни. И все пак оптимисти не липсват. Хората от селото още се надяват да се случи чудо така, както то станало преди години. Тогава един от линеещите клони се събудил и започнал да дава жълъди. Чак до днес.

Байкушевата мура

Когато стане дума за най-старото дърво у нас, незнайно защо повечето хора се сещат за Байкушевата мура.

Байкушевата мура
Байкушевата мура

Всъщност тя е най-старото иглолистно дърво. Установено е, че е над 1300 години. Местоположението й не е в близост до селце или градец, а във великата Пирин планина. Височината на дървото е впечатляваща – 30м., а обиколката й е 7,6м. Тя е от вида черна мура, който вид се среща само в района на Южна Италия и на нашия Балкански полуостров, разбира се. Байкушевата мура е открита през 19 век от Костадин Байкушев – учен и лесовъд. Ето защо носи и неговото име.

Старият бряст в Сливен
Старият бряст в Сливен

Старият бряст

Старият бряст е един от символите на Сливен. Намира се в централната част на града. Той се нарежда сред трите най-стари дървета в България. Предположенията са, че е на около 1100 години. Той е широколистно дърво от вида Полски бряст и е един от малкото останали от Великата Българска гора, която в миналото е заемала земите от Родопите до Черно море.
През 2014г. той печели конкурса за „Европейско дърво на годината“, а сред страните- участниците са били още: Франция, Ирландия, Шотландия, Италия и др.

Кръстатият дъб

Доскоро сред най-старите дървета в България се е нареждал и Кръстатият дъб на възраст от над 1000 години. Височината на дървото била 17 метра, а обиколката му – 4.80 метра. Намирал се е в Плана планина.

Кръстосаният дъб
Кръстосаният дъб

Още докато съществувал, иманяри постоянно копаели в основата му, едната страна на дъба била обгорена, а в дънера му била издълбана голяма хралупа. Преди няколко години обаче буря през зимата окончателно го е погубила.

Това са най-старите дървета в България. Но освен тях в страната ни има още много вековни дървета. Повечето от тях са защитени от закона за опазване на природните богатства.