Типичния стил на живот, които те въведоха, жалките ценности в които те вярваха са отразени и в техните паметници .

russian-mafia-gravestone18 russian-mafia-gravestone1 russian-mafia-gravestone2 russian-mafia-gravestone3 russian-mafia-gravestone4 russian-mafia-gravestone5 russian-mafia-gravestone6 russian-mafia-gravestone7 russian-mafia-gravestone8 russian-mafia-gravestone9 russian-mafia-gravestone10 russian-mafia-gravestone11 russian-mafia-gravestone12 russian-mafia-gravestone13 russian-mafia-gravestone14 russian-mafia-gravestone15 russian-mafia-gravestone16 russian-mafia-gravestone17