История на знака @

Историята на знака @ започва още в Средновековието, когато монасите-пазители на древни знания и ръкописи преписвали и превеждали трактати… Електронното издание “Известия науки” изследва...