ново двайсет

Интересни факти за историята на някои популярни изрази в езика ни

В българския език до ден днешен са се запазили различни изрази и словосъчетания, които са били актуални в миналото. Много от тях имат своя...