google_primeraЗнаете ли защо например началната страница на популярната търсачkа е с талкова прост интерфейс? Отговорът е съвсем естествено, просто създателите й първоначално не са разбирали от HTML…

При първите тестове на търсачката с реални потребители, голяма част от тях са продължавали да чакат „страницата да се дозареди“, тъй като са смятали олекотения интерфейс само за началото на страницата на търсачката. За да се реши този проблем е бил добавен надписа „©200х Google“.

Бутонът „I feel lucky“, макар да е много рядко използван от потребителите, е бил оставен на главната страница тъй като посетителите са сметнали, че неговата липса намалява функционалността на търсачката.

От Google често правят различни дребни промени по разнообразните услуги и потребителския интерфейс, като първоначално промените биват пускани до определени групи хора (без те дори и да подозират). Една от често „тестваните“ групи потребители са били тези използващи услигата Excite@Home.

Името Google всъщност е получено в следствие на допусната грешка, създателите му са искали да кръстят търсачката на математическия термин „Googol“. Един Гогол е равен на 10 на 100 степен, което образува числото 1 със 100 нули след него.

Пощенската услуга Gmail е била използвана от служителите на Google около 2 години преди да бъде публично обявена като свободно достъпна услуга.

Служителите на компанията са стимулирани да използват около 20% от работното си време за разработка на собствени проекти и идеи, по този начин са възникнали например Google News и Orkut.