Категория: Литература

“Ако загина на война, жал никого не ще попари”?

Подобно на много други велики български творци, жизненият и творчески път на Димчо Дебелянов е прекъснат без време. Ненавършил 30 години, притиснат от бедност...

Подир сенките на музите

1906 г. Мина. Лора. Преди да ги срещне, Яворов изпада неведнъж в любовен захлас и претърпява огорчение. Според приятел на Яворов той е чувствителен,...