“Ако загина на война, жал никого не ще попари”?

Подобно на много други велики български творци, жизненият и творчески път на Димчо Дебелянов е прекъснат без време. Ненавършил 30 години, притиснат от бедност...